เครื่องสับย่อยกิ่งไม้และสับย่อยอเนกประสงค์

logo
 • +66 2322-9175-6

 • +66 2322-7323

 • หจก.นิมุท เอ็นจิเนียริ่ง

 • 293 ซ.อ่อนนุช 55/00,ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 • 08:00 - 17:00

 • จันทร์ - เสาร์

 • 081-883-1889

 • เชียงใหม่

 • 081-883-1889

 • ลำปาง

 • 089-701-5902

 • ลำพูน

 • 045-633-189

 • จ.ศรีสะเกษ

 • หจก.จิระเกษตรกลการ

 • 045-612-032

 • 08:00 - 18:00

 • เปิดบริการทุกวัน

 • 081-693-3366

 • จ.สุราษฎร์ธานี

 • 076-599-192

 • จ.พังงา

 • 081-698-9683

 • จ.ปัตตานี

ผลิตภัณฑ์บางส่วน

สินค้า แนะนำ

Who we are

About Us

ด้วยการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนืองเป็นเวลานาน ทําให้เราได้ ” เครืองสับย่อยอเนกประสงค์ ” เพือการผลิตปุ๋ย อินทรีย์และอาหารสัตว์ ช่วยพลิกฟืนเศรษฐกิจ ชีวิตเกษตรกรและสุขภาพคนไทย โดยยึดหลักพึงพาตนเอง ปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Read More
13.7196805,100.6608334