• เป็นเครื่องสับย่อยขนาดใหญ่ ที่สามารถสับฟางก้อนขนาดมาตรฐานได้ทั้งก้อน
  • สับผักตบชวาโดยใช้เครนคีบมาใส่ ด้วยความรวดเร็ว
  • เหมาะกับการย่อยผักตบชวา เพื่อกำจัดปัญหาทางเดินเรือในคลองและส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างยิ่ง
  • นอกจากนี้ยังสับย่อยหญ้าเนเปียและฟางข้าว เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้า
  • สามารถติดตั้งเครื่องต้นกำลัง เป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ ไฮดรอลิค มอเตอร์ ก็ได้