• สามารถปรับความสูงใบมีด ความกว้างร่องหน้าใบมีด และตัวฉีกชิ้นไม้ ทำให้เราสามารถปรับขนาดชิ้นไม้ให้เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเครื่องจักรชนิดอื่นๆ
  • ออกแบบเพื่อการใช้งานที่กว้างขวางเพื่องานอเนกประสงค์ เช่น หั่นปีกไม้จากโรงเลื่อย, ทลายปาล์ม และไม้จากสวนป่ายูคา ฯ เพื่อนำมาทำเชื้อเพลิง, ทำปุ๋ย, ทำเยื้อกระดาษ และ หั่นไม้กระดานได้ ฯลฯ
  • การป้อนชิ้นงานระบบ Drop feeding ทำให้ง่ายสะดวกในการควบคุม
  • ด้วยการออกแบบการยึดใบมีดเป็นพิเศษ (สิทธิบัตร)ทำให้ลดอันตรายในกรณีมีดแตกและหลุดออก
  • ด้วย Jow Breaker ออกแบบพิเศษทำให้ชิ้นงานแตกได้ละเอียดกว่าเมื่อต้องการ”